Chủ nhật, 17/02/2019 - 3 giờ 24 phút, chiều.

Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước

Ngày đăng: 01/09/2011 - 06:00

Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/01/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ.

Thông tư số 04/2005/TT-BLĐTBXH - Đã có 863 lượt tải về

  • 575 lượt xem
  • Print Print