Thứ năm, 04/06/2020 - 5 giờ 15 phút, chiều.

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình

Ngày đăng: 28/06/2011 - 07:38

Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình.

  • 274 lượt xem
  • Print Print