Thứ năm, 04/06/2020 - 5 giờ 28 phút, chiều.

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng

Ngày đăng: 28/06/2011 - 06:25

Thông tư 08/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công việc tư vấn xây dựng.

  • 371 lượt xem
  • Print Print