Thứ năm, 04/06/2020 - 6 giờ 25 phút, chiều.

Quyết định số 957/QĐ-BXD công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Ngày đăng: 11/09/2011 - 06:29

Ngày 12/02/2009 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 12/2009/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Để hướng dẫn thực hiện Nghị định này Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ký quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Quyết định số 957/QĐ-BXD - Đã có 503 lượt tải về

  • 311 lượt xem
  • Print Print