Thứ năm, 26/11/2015 - 10 giờ 15 phút, sáng.

Quyết định 993/QĐ-BTTTT năm 2011 công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Ngày đăng: 10/09/2011 - 11:19

Quyết định 993/QĐ-BTTTT năm 2011 công bố Định mức tạm thời về chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.

Quyết định 993/QĐ-BTTTT - Đã có 585 lượt tải về

  • 423 lượt xem
  • Print Print