Chủ nhật, 17/02/2019 - 2 giờ 57 phút, chiều.

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Ngày đăng: 01/09/2011 - 15:22

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005. Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về lập, thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng; điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng và giám sát xây dựng công trình.

Nghị định số 16/2005/NĐ-CP - Đã có 339 lượt tải về

  • 186 lượt xem
  • Print Print