Thứ năm, 23/05/2019 - 10 giờ 24 phút, chiều.

Công văn số 1751/BXD-VP công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

Ngày đăng: 01/09/2011 - 11:05

Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình kèm theo văn bản này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào việc xác định chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Công văn 1751/BXD-VP - Đã có 1201 lượt tải về

  • 1066 lượt xem
  • Print Print