Thứ hai, 21/09/2020 - 12 giờ 20 phút, sáng.

Tiến tới mốc hoàn thành Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng

Ngày đăng: 19/03/2019 - 22:56

Tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), cán bộ công nhân viên LILAMA 69-1 đang thi công những hạng mục công việc cuối cùng, tiến tới hoàn thành dự án trong năm 2019.

13:38 |19/03/2019

Tại công trường Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng (xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh), cán bộ công nhân viên LILAMA 69-1 đang thi công những hạng mục công việc cuối cùng, tiến tới hoàn thành dự án trong năm 2019.

Khởi công lắp đặt kết cấu thép Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Công nhân LILAMA 69-1 trên công trường Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng.

Hầu hết các phần việc do LILAMA 69-1 đảm nhận thi công tại dự án đã được hoàn thành như: Lắp đặt kết cấu thép nhà tua bin và bunker than; lắp đặt hệ thống lọc bụi tĩnh điện; lắp đặt hoàn thiện bồn bể; lắp đặt hệ thống đường ống Duct từ lọc bụi tới ống khói…

Đặc biệt, trong thời gian qua, LILAMA 69-1 đã hoàn thành các gói thử áp chính và tiến hành bàn giao cho bên vận hành chạy thử.

Cụ thể như sau: Hoàn thành thử áp hệ thống ống critical trong tháng 10/2018, hệ thống Reheat trong tháng 11/2018; với hệ thống hơi phụ trợ: đã hoàn thành thử áp toàn bộ hệ thống trong tháng 12/2018, đã tiến hành thông thổi; với hệ thống Feed water, LILAMA 69-1 đã hoàn thành thử áp toàn bộ hệ thống Boiler Feed water piping vào trong 1/2019, hiện nay đang tiến hành kết nối tới hệ thống bơm để bàn giao; các hệ thống nước tuần hoàn (ống ngầm), hệ thống nước làm mát tuần hoàn kín đã được LILAMA 69-1 hoàn thành và bàn giao cho bên vận hành chạy thử.

Tiến tới mốc hoàn thành dự án, LILAMA 69-1 đang hoàn thành những công việc cuối cùng bao gồm: Bảo ôn hệ thống critical (đã cơ bản hoàn thành và đang tiến hành nghiệm thu và bàn giao); công tác bảo ôn hệ thống Feed water đã hoàn thiện 90%, hiện đang tiến hành hoàn thiện bảo ôn đường ống small bore và khu vực kết nối vào bơm; các hệ thống ống BOP đã bàn giao 90%, 10% còn lại đang tiến hành đóng puches list và các công việc phát sinh.

Những hạng mục của LILAMA 69-1 được hoàn thành đúng tiến độ là điều kiện quan trọng để Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng tiến hành đốt lửa lần đầu lò hơi trong thời gian tới.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải do Tổng Công ty Phát điện 1 làm Chủ đầu tư, Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) làm tổng thầu EPC.

Dự án bao gồm 1 tổ máy công suất 660 MW và bến cảng số 2 (gồm bến, cầu cảng và phần nạo vét trước bến) phục vụ tiếp nhận than, dầu. Tổng mức đầu tư của dự án là 22.774 tỷ đồng (tương đương 1 tỷ 82 triệu USD).

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Let’s block ads! (Why?)

: Tin năng lượng — NLVN.vn

  • 11 lượt xem
  • Print Print