Thứ ba, 24/11/2020 - 4 giờ 35 phút, sáng.

Khung giá bán buôn điện cho các Tổng công ty Điện lực

Ngày đăng: 25/07/2017 - 06:57

22:08 |24/07/2017

Bộ Công Thương vừa phê duyệt khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực năm 2017.

Cơ chế giám sát giá điện được thực hiện như thế nào?
Giá điện Việt Nam sẽ được điều chỉnh như thế nào?
Thực hiện nghiêm quy định về điều chỉnh giá điện
Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo cơ chế mới
Điều chỉnh giá điện bình quân để minh bạch giá điện

Cụ thể:

Đơn vị

Mức giá tối đa (đồng/kWh)

Mức giá tối thiểu (đ/kWh)

Tổng công ty Điện lực Miền Bắc

1.173

1.117

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

1.348

1.316

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

1.209

1.139

Tổng công ty Điện lực Hà Nội

1.414

1.358

Tổng công ty Điện lực Hồ Chí Minh

1.551

1.506

Theo đó, giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực không thấp hơn mức giá tối thiểu và không cao hơn mức giá tối đa của khung giá. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm ban hành giá bán buôn điện cụ thể cho từng Tổng công ty Điện lực theo quy định hiện hành.

Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh khung giá bán buôn điện bình quân phù hợp với biến động chi phí sản xuất kinh doanh điện, doanh thu và lợi nhuận định mức của các Tổng công ty Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm tính toán, báo cáo Bộ Công Thương xem xét, quyết định.

Thời gian áp dụng khung giá bán buôn điện bình quân của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho các Tổng công ty Điện lực: từ ngày 01 tháng 01 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Let’s block ads! (Why?)

: Tin năng lượng — NLVN.vn

  • 11 lượt xem
  • Print Print