Thứ hai, 25/03/2019 - 12 giờ 00 phút, sáng.

Chế biến dầu khí ở Việt Nam: Thách thức và cơ hội [Kỳ 1]

Ngày đăng: 22/03/2018 - 18:59

Đặc điểm của ngành chế biến dầu khí hiện nay trên quy mô toàn cầu là tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là trong phạm vi lọc dầu. Công suất lọc dầu hầu như luôn cao hơn nhu cầu tiêu thụ. Mặt khác, đòi hỏi chất lượng sản phẩm nhiên liệu trong các tiêu chí bảo vệ môi trường trong thời gian gần đây cũng thay đổi. Nhìn chung, ngành công nghiệp chế biến dầu đang đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam, có thể được coi là quốc gia còn rất “non trẻ” trong lĩnh vực này, cần tính toán những bước đi tiếp theo hết sức cẩn trọng để phát triển ngành công nghiệp lọc – hóa dầu của mình đạt hiệu quả cao nhất.

11:04 |22/03/2018

Đặc điểm của ngành chế biến dầu khí hiện nay trên quy mô toàn cầu là tính cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là trong phạm vi lọc dầu. Công suất lọc dầu hầu như luôn cao hơn nhu cầu tiêu thụ. Mặt khác, đòi hỏi chất lượng sản phẩm nhiên liệu trong các tiêu chí bảo vệ môi trường trong thời gian gần đây cũng thay đổi. Nhìn chung, ngành công nghiệp chế biến dầu đang đứng trước nhiều thách thức. Trong bối cảnh đó, Việt Nam, có thể được coi là quốc gia còn rất “non trẻ” trong lĩnh vực này, cần tính toán những bước đi tiếp theo hết sức cẩn trọng để phát triển ngành công nghiệp lọc – hóa dầu của mình đạt hiệu quả cao nhất.

)

[2]. Global Refining Outlook 2016 – 2035. Stratas Advisors A Hart Energy Company. Webinar and Live Q & A. March 10, 2016. (https://stratasadvisors.com/~/…/GlobalRefiningOutlook_Webinar_March10_2016.pdf)

[3]. Petrochemical and Chemical Industry. Flanders Investment and Trade. (https://www.flandersinvestmentandtrade.com/…/CHINAS%20PETROCHEMICAL%20…)

Let’s block ads! (Why?)

: Tin năng lượng — NLVN.vn

  • 6 lượt xem
  • Print Print