Thứ bảy, 15/08/2020 - 11 giờ 50 phút, chiều.

Khóa đào tạo cho cán bộ PVFC

Ngày đăng: 06/08/2009 - 15:02

Trong năm 2008, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thuỷ, PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng đã chủ trì khoá đào tạo “Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng” cho cán bộ Tổng Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)

NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO “BỒI DƯỠNG VÀ NÂNG CAO NGHIỆP VỤ ĐẦU TƯ TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG”

 1. Giới thiệu:

Trung tâm đào tạo tổ chức khóa đào tạo “Bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ đầu tư trong lĩnh vực năng lượng” nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ cho các cán bộ nhân viên của Ban Đầu tư, Phòng Thẩm định độc lập trên toàn hệ thống PVFC.

2. Mục tiêu:

Mục tiêu của khóa học:

– Hiện trạng và định hướng phát triển năng lượng của Việt Nam trong tương lai.

– Nguyên lý hoạt động của một số loại trạm nguồn (năng lượng).

– Đặc điểm của các trạm nguồn năng lượng trên.

– Phương pháp phân tích hiệu quả đầu tư các dự án nguồn năng lượng

trong điều kiện Việt Nam hiện nay.

– Phương pháp phân tích và thẩm định dự án thủy điện, nhiệt điện, phong điện (Thủy điện Nho Quế, Nhiệt điện Hải phòng và Nhiệt điện Quảng Ninh)

3. Đối tượng tham dự:

Cán bộ nhân viên của Ban Đầu tư, Phòng Thẩm định độc lập trên toàn hệ thống PVFC.

4. Phương pháp:

– Học qua trải nghiệm và lấy người học làm trung tâm. Giảng viên và học viên giao tiếp tương tác qua lại trong suốt quá trình học.

– Các hình thức tập huấn: bài giảng ngắn, bài tập tình huống, thảo luận chung, thảo luận trong nhóm, trao đổi kinh nghiệm.

5. Giảng viên:

– Ông Nguyễn Thượng Bằng là Phó Giáo sư – Tiến sĩ của Trung tâm công trình thủy – Trường Đại học Xây Dựng Hà nội. Với hơn 27 năm kinh nghiệm và có uy tín trong lĩnh vực: tư vấn về thủy lợi, thủy điện, cảng đường thủy. Ông đã trực tiếp tham gia vào 45 dự án về thủy điện, nhiệt điệt, thủy lợi trên khắp lãnh thổ Việt nam.

– Nhiều kinh nghiệm giảng dạy tại Trường Đại học Xây dựng Hà nội trong lĩnh vực thủy điện, nhiệt điện…

– Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Công trình Thủy với rất nhiều đóng góp trong lĩnh vực năng lượng của Việt nam, đồng thời là Thạc sỹ AIT

6. Quy trình đào tạo và nội dung chính:

  • 214 lượt xem
  • Print Print