Thứ hai, 03/10/2022 - 9 giờ 08 phút, chiều.

Hội nghị Khoa học công nghệ Viện KH&CN CTT tháng 9/2011

Ngày đăng: 24/09/2011 - 17:31

Chiều ngày 24/09/2011, Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy đã tổ chức buổi hội nghị Khoa học công nghệ toàn Viện lần thứ 2 trong năm 2011. Tham gia hội nghị có toàn thể các cán bộ của Viện, chủ trì và thành viên tham gia các đề tài khoa học công nghệ các cấp.

Hội nghị đã tổng kết và đánh giá tình hình hoạt động KHCN của Viện năm 2011, rà soát tiến độ của 5 đề tài cấp Trường và Cấp trường trọng điểm để hoàn thành đúng tiến độ. Hội nghị cũng đã đề xuất một số phương hương hoạt động KHCN năm 2012 và biểu dương hai nhóm đề tài cấp Bộ đã hoàn thành xuất sắc và được hội đồng nghiệm thu đánh giá loại tốt.

Hội nghị Khoa học công nghệ Viện KH&CN Công trình thủy năm 2011

Tổng kết đề tài khoa học công nghệ năm 2010-2011:

1. “Nghiên cứu cơ chế phá hoại lớp gia cố mái đê biển, đề xuất giải pháp kết cấu hợp lý, nâng cao độ ổn định cấu kiện chống sóng trong điều kiện Việt Nam”

Đề tài cấp bộ do TS. Trần Văn Sung chủ trì.

Thời gian 2010 – 2011.

 

2. “Xây dựng thuật toán và phần mềm tính toán thủy lực trạng thái không ổn định dọc tuyến năng lượng các công trình thủy điện ở Việt Nam”

Đề tài cấp bộ do Ths. Phạm Thành Nam chủ trì.

Tham gia:

PGS. TS. Hoàng Đình Dũng

PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng

KS. Nguyễn Đức Hạnh

KS. Phạm Đức Cường

Thời gian 2010 – 2011.

 

3. Nghiên cứu và đánh giá hiệu quả của Nghị định 115CP đối với tổ chức KHCN sau khi chuyển đổi trong trường Đại học Xây dựng

Đề tài cấp trường trọng điểm do Ths. Nguyễn Mạnh Tiến chủ trì.

Tham gia:

PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng

TS. Trần Văn Sung

CN. Đặng Thị Tuyết Trinh

Thời gian 2010 – 2011.

 

4. Nghiên cứu nguyên lý thiết kế van lật tự động thủy lực ở công trình tháo lũ đầu mối thủy lợi

Đề tài cấp trường trọng điểm do PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng chủ trì.

Tham gia:

Ths. Lê Ngọc Thạch

KS. Cao Trọng Công

KS. Trịnh Công Tý

KS. Lê Đình Hùng

Thời gian 2010 – 2011.

 

5. Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán nước va kể đến sự làm việc của giếng điều áp

Đề tài cấp trường do PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng chủ trì, KS. Trịnh Công Tý đứng tên chủ trì.

Thời gian trong năm 2011.

Tham gia: KS. Phạm Đức Cường

 

6. Nghiên cứu các bước quy hoạch quản lý mặt mặt nước khu du lịch sinh thái tổng hợp

Đề tài cấp trường do Ths. Vũ Hùng chủ trì.

Thời gian trong năm 2011.

Tham gia: KS. Vũ Ngọc Thành

 

7. Ứng dụng MIKE 11 vào các dự án cải tạo dòng sông thiên nhiên

Đề tài cấp trường do TS. Trần Văn Sung chủ trì.

Thời gian trong năm 2011.

Tham gia: KS. Trịnh Công Tý

 

8. Nghiên cứu xây dựng Đê chắn sóng làm nhiệm vụ khai thác năng lượng sóng biển

Đề tài cấp Bộ do PGS. TS. Vũ Hữu Hải chủ trì.

Thời gian trong năm 2011 – 2012.

Tham gia:

TS. Trần Văn Sung

PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng

TS. Ngô Tuấn Kiệt

THs. Trần Thế Vinh

Hội nghị Khoa học công nghệ Viện KH&CN Công trình thủy năm 2011

Hội nghị Khoa học công nghệ Viện KH&CN Công trình thủy năm 2011

Hội nghị Khoa học công nghệ Viện KH&CN Công trình thủy năm 2011

  • 436 lượt xem
  • Print Print