Thứ tư, 30/11/2022 - 10 giờ 09 phút, chiều.

Cuộc họp bàn về “Quy chế chi tiêu nội bộ 2009”

Ngày đăng: 21/03/2009 - 13:21

Sáng ngày 21.03.2009, tại Văn phòng của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thuỷ đã diễn ra cuộc họp toàn thể bàn về “Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2009”. Tại cuộc họp, toàn thể Ban lãnh đạo Viện KH&CN Công trình thuỷ cùng cán bộ của Viện đã trao đổi, thảo luận đi đến thống nhất về nội dung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2009 của Viện.

Mục tiêu của Quy chế chi tiêu nội bộ

Quy chế chi tiêu nội bộ bao gồm các quy định về chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu áp dụng thống nhất trong đơn vị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ KH&CN các cấp, duy trì hoạt động thường xuyên và tăng cường hiệu quả của công tác quản lý trên nguyên tắc dân chủ, công bằng, công khai, phân phối theo lao động và trách nhiệm của từng vị trí công tác.

Mục tiêu của Quy chế chi tiêu nội bộ nhằm xác định rõ nguồn thu, phân bổ các loại chi phí của Viện KH&CN CTT trong quá trình hoạt động và thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình;

Quy chế chi tiêu nội bộ một mặt đảm bảo sự phát triển bền vững của Viện, mặt khác đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Quy định chung

Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện tuân thủ các quy định của pháp luật có xét đến đặc thù hoạt động của Viện trong Trường Đại học Xây dựng;

Tất cả các quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ sẽ được xác định theo tỷ lệ tương đối, dựa trên nguồn thu và dòng tiền thu nhập hàng năm của Viện, đồng thời dựa vào mức lương cơ bản của người lao động do Nhà nước công bố qua từng thời kỳ.

Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện được xây dựng dân chủ công khai và ban bố công khai trong Viện. Mọi cán bộ, viên chức, người lao động và lãnh đạo Viện có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.

Photo Gallery

  • 214 lượt xem
  • Print Print