Thứ bảy, 28/02/2015 - 8 giờ 53 phút, sáng.

14 TCN 145-2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi

Ngày đăng: 06/09/2011 - 16:14

14 TCN 145 2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi thủy lợi công trình thủy 14 TCN 145-2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi

– Quyết định: 405/2005/QĐ-BNN-KHCN

– Ngày ban hành: 28/02/2005

14 TCN 145 2005: Hướng dẫn lập đề cương khảo sát thiết kế công trình thủy lợi thủy lợi công trình thủy

  • 832 lượt xem
  • Print Print