Thứ bảy, 15/08/2020 - 10 giờ 49 phút, chiều.

Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán thuỷ năng và hiệu quả kinh tế trạm thuỷ điện tích năng ở Việt Nam

Ngày đăng: 05/01/2010 - 15:08

Nghiên cứu về triển vọng xây dựng thuỷ điện tích năng ở Việt Nam; sơ đồ khai thác và kết cấu của TĐTN; tính toán thuỷ năng của TĐTN; phương pháp luận trong phân tích hiệu quả kinh tế của TĐTN; lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình tính toán.

1. Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán thuỷ năng và hiệu quả kinh tế trạm thuỷ điện tích năng (TĐTN) ở Việt Nam.

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ đào tạo và tính toán thiết kế, phân tích dự án.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: KS Phạm Đức Cường.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ giảng dạy và ứng dụng trong thiết kế và lập dự án

– Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu về triển vọng xây dựng thuỷ điện tích năng ở Việt Nam; sơ đồ khai thác và kết cấu của TĐTN; tính toán thuỷ năng của TĐTN; phương pháp luận trong phân tích hiệu quả kinh tế của TĐTN; lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình tính toán.

– Ý nghĩa KH-KT: Nội dung nghiên cứu trên có ý nghĩa khoa học và kỹ thuật bởi hiện nay ở VN chưa xây dựng trạm TĐTN nào.

– Tình hình nghiên cứu: Ở Mỹ, Nhật & một số nước công nghiệp đã xây dựng nhiều trạm TĐTN, còn ở VN hiện nay mới chỉ có một vài nghiên cứu bước đầu về TĐTN.

– Triển vọng về các kết quả: Làm rõ về sơ đồ kết cấu của TĐTN và khả năng xây dựng chúng ở VN trong tương lai gần; thuật toán và chương trình tính toán giao diện tiếng Việt sẽ được sử dụng trong Khoa, Viện.

7. Kế hoạch thực hiện:

– Nghiên cứu lý luận: 3 tháng.

– Lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình: 2 tháng.

– Chạy thử và kiểm chứng chương trình: 2 tháng.

– Biên soạn viết báo cáo: 2 tháng.

– Thời gian dự trữ: 2 tháng.

Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2009: 01

9. Địa chỉ ứng dụng:

  • Khoa Công trình thuỷ
  • Viện KH&CN Công trình thuỷ
  • 159 lượt xem
  • Print Print