Thứ bảy, 15/08/2020 - 11 giờ 04 phút, chiều.

Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán năng lượng gió ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả

Ngày đăng: 30/12/2009 - 09:51

Nghiên cứu về tiềm năng xây dựng và khai thác năng lượng gió ở Việt Nam; sơ đồ khai thác và kết cấu của trạm phong điện; tính toán năng lượng gió; phương pháp luận trong phân tích hiệu quả kinh tế của trạm phong điện; lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình tính toán.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
Khoa: Công trình thuỷ
Bộ môn: Xây dựng TL-TĐ
ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2010
* * * * * * * * * * * *

1. Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán năng lượng gió ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả.

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ đào tạo và tính toán thiết kế, phân tích dự án.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: KS Phạm Đức Cường.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:
–    Mục đích: Phục vụ giảng dạy và ứng dụng trong thiết kế và lập dự án

–    Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu về tiềm năng xây dựng và khai thác năng lượng gió ở Việt Nam; sơ đồ khai thác và kết cấu của trạm phong điện; tính toán năng lượng gió; phương pháp luận trong phân tích hiệu quả kinh tế của trạm phong điện; lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình tính toán.

–    Ý nghĩa KH-TT: Nội dung nghiên cứu trên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn bởi hiện nay ở VN mới bắt đầu xây dựng các trạm điện gió đầu tiên.

–    Tình hình nghiên cứu: Ở Mỹ, Nhật, Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc & một số nước công nghiệp đã xây dựng nhiều trạm phong điện, còn ở VN hiện nay mới bắt tay nghiên cứu bước đầu về trạm phong điện.

–    Triển vọng về các kết quả: Đánh giá tiềm năng về năng lượng gió ở Việt Nam, làm rõ về sơ đồ kết cấu của trạm phong điện và khả năng xây dựng chúng ở VN trong tương lai gần; thuật toán và chương trình tính toán giao diện tiếng Việt sẽ được sử dụng trong Khoa, Viện.

7. Kế hoạch thực hiện:
–    Nghiên cứu lý luận: 3 tháng.
–    Lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình: 2 tháng.
–    Chạy thử và kiểm chứng chương trình: 2 tháng.
–    Biên soạn viết báo cáo: 2 tháng.
–    Thời gian dự trữ: 2 tháng.
Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2010: 01

9. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Công trình thuỷ
Viện KH&CN Công trình thuỷ

Ngày 30 tháng 12 năm 2009

  • 160 lượt xem
  • Print Print