Chủ nhật, 16/08/2020 - 12 giờ 11 phút, sáng.

Viết chương trình tính toán áp lực nước va trong đường ống phức tạp ở trạm thủy điện

Ngày đăng: 30/12/2009 - 16:11

Tổng hợp nghiên cứu về áp lực nước và trong đường ống, hệ phương trình vi phân tính áp lực nước va dọc theo chiều dài đường ống. Viết thuật toán và chương trình tính toán áp lực nước va đối với đường ống đơn giản. Phát triển thuật toán và chương trình cho bài toán tổng quát đối với đường ống phức tạp.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Khoa: Công trình thuỷ

Bộ môn: Xây dựng TL-TĐ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2010

* * * * * * * * * * * *

1. Tên đề tài: Viết chương trình tính toán áp lực nước va trong đường ống phức tạp ở trạm thủy điện.

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ đào tạo và tính toán thiết kế.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: KS. Lê Đình Hùng.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ giảng dạy và ứng dụng trong tính toán thiết kế

– Nội dung nghiên cứu: Tổng hợp nghiên cứu về áp lực nước và trong đường ống, hệ phương trình vi phân tính áp lực nước va dọc theo chiều dài đường ống. Viết thuật toán và chương trình tính toán áp lực nước va đối với đường ống đơn giản. Phát triển thuật toán và chương trình cho bài toán tổng quát đối với đường ống phức tạp.

– Ý nghĩa KH-TT: Nội dung nghiên cứu trên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn bởi hiện nay chương trình tự động hóa tính toán áp lực nước va đối với đường ống phức tạp còn chưa được viết hoàn chỉnh.

– Tình hình nghiên cứu: Trên thế giới và ở Việt Nam có nhiều trường hợp sự cố vỡ đường ống ở các trạm thủy điện. Ở Việt Nam có rất nhiều công trình thủy điện cột nước cao với đường ống áp lực dài và phức tạp. Vấn đề áp lực nước va trong đường ống rất đáng được quan tâm và giải quyết thấu đáo.

– Triển vọng về các kết quả: Xây dựng mô hình bài toán tính toán áp lực nước va trong đường ống phức tạp. Xây dựng thuật toán và viết chương trình tính toán cho mô hình. Thuật toán và chương trình tính toán giao diện tiếng Việt sẽ được sử dụng trong Khoa, Viện.

7. Kế hoạch thực hiện:

– Nghiên cứu lý luận: 3 tháng.

– Lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình: 2 tháng.

– Chạy thử và kiểm chứng chương trình: 2 tháng.

– Biên soạn viết báo cáo: 2 tháng.

– Thời gian dự trữ: 2 tháng.

Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2010: 01

9. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Công trình thuỷ

Viện KH&CN Công trình thuỷ

Ngày 30 tháng 12 năm 2009

  • 506 lượt xem
  • Print Print