Chủ nhật, 16/08/2020 - 12 giờ 10 phút, sáng.

Tối ưu phân phối dung tích phòng lũ hạ du cho hệ thống hồ thủy điện

Ngày đăng: 30/12/2009 - 16:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

Khoa: Công trình thuỷ

Bộ môn: Xây dựng TL-TĐ

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG NĂM 2010

* * * * * * * * * * * *

1. Tên đề tài: Xây dựng thuật toán và chương trình tính toán năng lượng gió ở Việt Nam và đánh giá hiệu quả.

2. Mục tiêu phục vụ: Phục vụ đào tạo và tính toán thiết kế, phân tích dự án.

3. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người chủ trì: PGS. TS. Hoàng Văn Tần.

4. Họ tên, học hàm, học vị, chức vụ của người phối hợp chính: PGS. TS. Nguyễn Thượng Bằng và ThS. Nguyễn Đình Nguyên.

5. Đơn vị phối hợp: Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy – ĐHXD

6. Thuyết minh đề tài:

– Mục đích: Phục vụ giảng dạy và ứng dụng trong thiết kế và lập dự án

– Nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu về nhiệm vụ phòng lũ hạ du và các giải pháp giảm thiểu tác hại của lũ ở Việt Nam; lập mô hình bài toán tối ưu phân phối dung tích phòng lũ hạ du cho các hồ chứa; phương pháp luận trong phân tích hiệu quả kinh tế của giải pháp bố trí dung tích phòng lũ hạ du ở các hồ thủy điện; lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình tính toán.

– Ý nghĩa KH-TT: Nội dung nghiên cứu trên có ý nghĩa khoa học và thực tiễn bởi hiện nay ở VN tác hại của lũ ngày càng khó lường.

– Tình hình nghiên cứu: Ở Việt Nam đã có một số hồ thủy điện làm nhiệm vụ phòng lũ hạ du và khai thác tổng hợp nguồn nước. Nhưng bài toán tối ưu phân phối dung tích phòng lũ cho các hồ còn chưa được nghiên cứu một cách chuẩn mực.

– Triển vọng về các kết quả: Đánh giá hiệu quả phòng lũ hạ du bằng việc bố trí dung tích phòng lũ cho các hồ chứa thượng lưu. Xây dựng mô hình bài toán tối ưu phân phối dung tích phòng lũ hạ du cho hệ thống hồ thủy điện. Xây dựng thuật toán và viết chương trình tính toán cho mô hình. Thuật toán và chương trình tính toán giao diện tiếng Việt sẽ được sử dụng trong Khoa, Viện.

7. Kế hoạch thực hiện:

– Nghiên cứu lý luận: 3 tháng.

– Lập sơ đồ thuật toán và viết chương trình: 2 tháng.

– Chạy thử và kiểm chứng chương trình: 2 tháng.

– Biên soạn viết báo cáo: 2 tháng.

– Thời gian dự trữ: 2 tháng.

Tổng cộng: 12 tháng (1 năm).

8. Số lượng bài báo khoa học dự kiến đăng trong năm 2010: 01

9. Địa chỉ ứng dụng: Khoa Công trình thuỷ

Viện KH&CN Công trình thuỷ

Ngày 30 tháng 12 năm 2009

  • 136 lượt xem
  • Print Print