Thứ bảy, 15/08/2020 - 11 giờ 56 phút, chiều.

Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu của Viện KH&CN CTT

Ngày đăng: 13/02/2009 - 13:44

Thực hiện Công văn số 2644/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 22 tháng 10 năm 2008 gửi các Bộ, Ngành, Địa phương hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010 và Công văn số 64/BGDĐT-KHCNMT ngày 05/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn bổ sung xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2010, căn cứ Chức năng, nhiệm vụ và Lĩnh vực hoạt động KHCN ghi trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy do Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng ban hành tại Quyết định số 27/ĐHXD ngày 09/01/2009, căn cứ Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy ghi trong Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-797 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp ngày 15/01/2009, đồng thời căn cứ phương hướng phát triển và hiện trạng về cơ sở vật chất, năng lực nghiên cứu thủy giai đoạn 2009-2015 của mình, Viện Khoa học và Công nghệ Công trình đang xây dựng đề cương “Dự án đầu tư tăng cường năng lực nghiên cứu từ nguồn vốn đầu tư và phát triển cho KH&CN từ năm 2010”.

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2006-2015 có xét triển vọng đến 2025 (Tổng sơ đồ VI) – Viện Năng lượng, Hà Nội, tháng 11/2006 đã được Chính phủ phê duyệt, quan điểm quy hoạch và định hướng phát triển năng lượng Quốc gia đến năm 2015 khẳng định: nguồn Năng lượng mới tái tạo và Năng lượng biển đóng vai trò hết sức quan trọng.

Các nguồn năng lượng sạch và tái tạo rất quan trọng trong tương lai. Gần như năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tích năng thủy điện, sóng, thủy triều,… còn bỏ ngỏ, chưa có phướng án bồi dưỡng cán bộ.

Nhiều nước công nghiệp phát triển hàng đầu trên thế giới đã nghiên cứu và khai thác loại hình năng lượng này phục vụ kinh tế đất nước họ. Trong khi Việt Nam chỉ mới bắt đầu định hướng phát triển khai thác nguồn năng lượng này.

Trong bối cảnh như vậy, nếu cần hội nhập quốc tế và khu vực bàn về giải pháp an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và phát triển bề vững, chúng ta cũng phải chuẩn bị trước lực lượng về con người.

Để đẩy nhanh, đẩy mạnh khả năng nghiên cứu, khảo sát, tính toán, thiết kế… các nhà máy điện khai thác các nguồn năng lượng này để có thể phục vụ đất nước trong những năm 2015-2025 là rất cấp bách. Nếu được đầu tư chiều sâu và tăng cường năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực năng lượng mới, tái tạo, năng lượng biển, thì Viện KH&CN CTT thuộc Trường Đại học Xây dựng và Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ kịp đi trước một chút trong nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực này, nếu không thì sẽ là quá chậm.

Đáp ứng như cầu thực tế, Viện KH&CN CTT đã thành lập “Phòng năng lượng” và “Phòng công nghệ tin học biển” và giao cán bộ tích cực tự bồi dưỡng về mảng năng lượng sạch, tái tạo, năng lượng biển.

Với mục đích xây dựng nêu trên, trong dự án này sẽ cần đầu tư cho một số hạng mục như: thực tập cao cấp nước ngoài, mua tài liệu tham khảo và tài liệu chuyên khảo nước ngoài, khu thí nghiệm, thiết bị thí nghiệm, đo đạc và phần mềm thương mại liên quan… Dự kiến thời gian thực hiện là 3 năm.

Dự án sẽ đem lại các hiệu quả sau:

1. Đội ngũ cán bộ KHCN trình độ cao;

2. Quy trình và công nghệ khai thác năng lượng sạch, tái tạo, năng lượng biển;

3. Giáo trình, sách tham khảo về quy trình và chuyển giao công nghệ;

4. Tham gia đào tạo kỹ sư ngành khai thác năng lượng sạch, tái tạo, năng lượng biển;

5. Làm chủ và khai thác khu thí nghiệm, các thiết bị thí nghiêm và các phần mềm./.

  • 131 lượt xem
  • Print Print