Thứ bảy, 04/02/2023 - 4 giờ 26 phút, chiều.

Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 01/07/2010 - 11:03

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy

Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy (sau đây viết tắt là “Viện”) là tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập theo Quyết định số 33/QĐ-BGDĐT ngày 05/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi Trung tâm nghiên cứu công trình thủy trực thuộc Trường Đại học Xây dựng thành Viện Khoa học và Công nghệ công trình thủy trực thuộc Trường Đại học Xây dựng.

Chức năng, nhiệm vụ

1. Thực hiện các đề tài KHCN do Nhà nước giao và các đề tài tự khai thác;

2. Nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ khai thác nguồn năng lượng sạch và tái tạo như năng lượng nước (thủy điện, thủy triều, sóng biển), năng lượng gió, năng lượng mặt trời;

3. Nghiên cứu thiết kế công trình thuộc lĩnh vực công trình thủy, thiết kế công nghệ và công trình khai thác nguồn năng lượng sạch được tái tạo như năng lượng nước (thủy điện, thủy triều, sóng biển), năng lượng gió, năng lượng mặt trời…;

4. Tổ chức các hội thảo khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công trình thủy và khai thác năng lượng sạch được tái tạo;

5. Tham gia trực tiếp đào tạo kỹ sư, hướng dẫn các học viên cao học, nghiên cứu sinh ngành công trình thủy và ngành năng lượng sạch dược tái tạo;

6. Nghiên cứu và tham gia lập các tiêu chuẩn thiết kế, quy trình quy phạm đối với ngành công trình thủy và công trình khai thác nguồn năng lượng sạch được tái tạo;

7. Nghiên cứu sản xuất chế tạo thiết bị đo lường phục vụ ngành công trình thủy và khai thác năng lượng sạch được tái tạo; Lập các mô hình thí nghiệm thủy lực, mô hình sóng biển …;

8. Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công, kiểm định, lập hồ sơ thầu, tối ưu vận hành các hồ chứa thủy lợi-thủy điện, quản lý chất lượng dự án … của các dự án thủy lợi, thủy điện, cảng đường thủy và các dự án có liên quan đến tài nguyên nước và nguồn năng lượng sạch được tái tạo;

7. Tham gia thi công, giám sát thi công, thẩm tra báo cáo đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các công trình thuộc lĩnh vực công trình thủy và công trình khai thác năng lượng sạch được tái tạo;

8. Tham gia khảo sát mạng lưới giao thông thủy; Thiết kế và thi công các công trình giao thông (cảng, đường thủy…), các công trình thủy công trong nhà máy đóng tàu thủy, các công trình bảo vệ bờ (sông, biển và hồ…), các công trình hạ tầng phục vụ cho công trình cảng-đường thủy, các công trình dân dụng và công nghiệp trong các dự án thuộc lĩnh vực công trình thủy.

Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh

– Khảo sát đo đạc địa chính, địa hình trong xây dựng;

– Khảo sát địa chất đối với các công trình xây dựng;

– Khảo sát thủy văn công trình;

– Thiết kế công trình thủy lợi, thủy điện;

– Thiết kế cảng, đường thủy;

– Giám sát thi công xây dựng công trình thủy điện. Lĩnh vực xây dựng và hoàn thiện;

– Dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu;

– Dịch vụ tư vấn quản lý dự án, quản lý chất lượng các công trình xây dựng.

  • 489 lượt xem
  • Print Print