Thứ năm, 04/06/2020 - 7 giờ 03 phút, chiều.

Thẩm tra TKBVTC-TDT GT3, DA: Cải tạo nâng cấp tuyến VTT Việt Trì – Tuyên Quang

Ngày đăng: 29/08/2009 - 14:56

Trong tháng 8/2009, Ban quản lý dự án đường thuỷ nội địa đã có công văn chỉ định đơn vị thầu tư vấn thẩm tra gói thầu số 3, dự án cải tạo nâng cấp tuyến vận tải thuỷ Việt Trì – Tuyên Quang. Đơn vị được chỉ định là Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thuỷ.

Hợp đồng này, cùng với hợp đồng thẩm tra ký kết với Tổng công ty hàng hải Việt Nam (VINALINES) và các hợp đồng tư vấn khác là minh chứng cho sự đa dạng về dự án của Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thuỷ. Với năng lực đã được chứng minh về nhân sự, cơ sở vật chất, kinh nghiệm…, tin rằng trong tương lai, mảng dự án về Cảng và Biển của Viện sẽ đâm hoa kết trái, giúp Viện tiến từng bước vững chắc trong tương lai, không chỉ về Thuỷ lợi – Thuỷ điện.

  • 145 lượt xem
  • Print Print