Thứ bảy, 04/02/2023 - 2 giờ 59 phút, chiều.

Thẩm tra quy mô công suất và hiệu quả đầu tư 3 bậc thang thủy điện Đăk Đ’rinh 1A, Đăk Đ’rinh 1B, Đăk Xao và Đăk Đ’rinh 2

Ngày đăng: 27/12/2010 - 08:30

Cuối tháng 12/2010, Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy đã ký kết hợp đồng tư vấn “Thẩm tra quy mô công suất và phân tích hiệu quả đầu tư 3 bậc thang thủy điện: Đăk Đ’rinh 1A, Đăk Đ’rinh 1B, Đăk Xao và Đăk Đ’rinh 2” với Công ty Cổ phần thủy điện Đăk Gret, tỉnh Kon Tum. Dự án 3 bậc thang thủy điện Đăk Đ’rinh 1A, Đăk Đ’rinh 1B, Đăk Xao và Đăk Đ’rinh 2 được xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum với tổng công suất lắp máy 19MW, điện lượng trung bình năm 73,57 triệu kWh, tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng.

  • 237 lượt xem
  • Print Print