Thứ tư, 30/11/2022 - 8 giờ 17 phút, chiều.

Thẩm tra dự án khôi phục nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An

Ngày đăng: 25/03/2011 - 08:20

Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An là dự án tổng hợp nhằm mục tiêu:

– Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hạ tầng cơ sở các địa phương 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu để nâng cao hiệu quả tưới, cấp nước công nghiệp, tăng năng lực cấp nước ổn định của hệ thống, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an toàn lương thực, nâng cao đời sống nhân dân trong vùng dự án;

– Đảm bảo cấp nước tưới cho các vùng nông nghiệp trọng điểm của tỉnh Nghệ An cũng như cấp nước công nghiệp và cấp nước dân sinh;

– Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

– Giảm chi phí quản lý và chi phí sửa chữa hàng năm;

– Cải tạo môi trường sinh thái khu vực, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Dự án Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Khôi phục, nâng cấp, hiện đại hóa Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An, đảm bảo tưới cho khoảng 27.656 ha diện tích canh tác, mở rộng khu tưới và cấp nước sinh hoạt, cấp nước cho công nghiệp và thủy sản. Mở rộng diện tích canh tác lúa hè thu, tưới cây trồng cạn. Nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước vùng dự án. Góp phần cải thiện sinh kế;

– Hiện đại hóa hệ thống quản lý và vận hành;

– Cải thiện và tăng cường năng lực quản lý vận hành và duy tu bảo dưỡng hệ thống công trình;

– Kết hợp cải tạo mạng lưới giao thông nông thôn.

Công tác thẩm tra được thực hiện giữa Ban Quản lý Dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An với Viện Khoa học và Công nghệ Công trình thủy với nội dung thẩm tra “Tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tư Khôi phục, nâng cấp Hệ thống thủy lợi Bắc Nghệ An”. Đoàn cán bộ của Viện KH&CN Công trình thủy cũng đã có buổi thực địa công trình, sau đây là một vài hình ảnh của chuyến thực địa:

Photo Gallery

  • 498 lượt xem
  • Print Print